This is an example of a HTML caption with a link.

Bine ati venit

Comuna Fîrţăneşti este amplasată în partea de Est a judeţului Galaţi şi se învecinează la Nord cu Comuna Băneasa şi Oraşul Tg. Bujor, la est se învecinează cu comunele Vlădeşti şi Măstăcani, la Sud se învecinează cu comunele Scânteieşti şi Cuca iar la Vest cu comuna Băleni.

Suprafaţa teriroriului administrativ al comunei este de 8746 ha, cuprinzând, conform datelor statistice pentru anul 2001: 4355 ha teren arabil, 1501 ha păşuni, 768 ha vii, 88 ha livezi, 85 ha ape şi bălţi, restul teritoriului - drumuri, căi ferate, curţi, construcţii.

Comuna este străbătută de drumurile judeţene DJ242(care face legătura cu oraşul Tg. Bujor şi comuna Măstăcani), DJ255(care face legătura cu comuna Cuca), DJ253(care face legătura cu comuna Băleni şi drumul comunal DC19).

Comuna Fîrţăneşti este situată la cca. 6,7 km Vest de graniţa cu Ucraina, fiind dezvoltată pe Valea Chinejei, Rădiciu, Valea Roşie şi Mieloea, pe o distanţă de cca. 15,5km N-S, 11,5km E-V.
Zona în care este amplasată comuna aparţine în mod exclusiv cuaternarului. Acesta se dezvolta în depozite detritice groase, nisipuri şi pietrişuri pe văi şi culmi unde este acoperit de loessuri groase de 6-8 m.

Caracterul geologic determină, în condiţiile lipsei aproape complete de vegetaţie perenă şi arboricolă pe versanţi, o fragmentare deosebită a reliefului şi manifestări de pantă, torente, alunecări, prăbuşiri.
Alcătuirea teriroriului comunei, predominant din culmi deluroase, câmpuri interfluviale piemontane şi terase, cu pante în general reduse, face ca activitatea proceselor actuale de modelare să fie mai activă şi mai frecventă pe versanţii văilor şi în bazinele torenţiale.

Diferenţele de la Nord spre Sud, determinate de dispunerea în trepte cu altitudini, pante şi energie de relief din ce în ce mai scăzute de la colinele Tutovei şi Podişul Covurlui până în Lunca Siretului, au creat şi unele deosebiri atât în frecvenţa anumitor tipuri de procese cât şi în intensitatea lor, teritoriul pe care se află în zona de est a Judeţului Galaţi formată din podişuri şi Colinele Covurluiului.
Din punct de vedete morfologic comuna se află amplasată în Podişul Covurluiului format din pietrişuri şi nisipuri cu intercalaţii de argilă policene cu structura monoclimală care determină un relief specific pentru întregul podiş al Moldovei, culmi lungi şi poduri largi separate prin văi consecvente pe direcţia N-S.


Chineja străbate comuna longitudinal de la Nord spre Sud cu o vale foarte largă circa 500 m, până în dreptul localităţii Măstăcani, de unde-şi schimbă direcţia spre Est printr-un curs foarte meandrat în lunca cei poartă numele.Această vale primeşte pe drapta rîul Covurlui care se uneşte cu satul Viile, iar spre stânga pârâul Radiciul care se uneşte cu Chineja la Sudul satului Fîrţăneşti.

Văile Covurlui şi Radici au văi colmatate cu un debit foarte mic, care poate deveni catastrofal în câteva ore. Colmatările sînt produse de inundaţiile din timpul ploilor torenţiale precum şi de eroziunea solurilor. Rocile importante hidrologice sunt formaţiunile cuaternare ale cuverturii neogene situate mai aproape de suprafaţa solului şi constituite din roci granulate care permit înmagazinarea şi circulaţia apei. Acestea apar la 8-9 m adâncime în satele Fîrţăneşti şi Viile.

Apele constituie complex acvifor şi se caracterizează prin prezenţa fierului peste limita admisă, fiind adeseori necorespunzătoare condiţiilor de potabilitate.
În zona cercetată granulozitatea fină a materialului acumulat în aceste lunci este o consecinţă a vitezei reduse de curgere a râului Chineja în porţiunea de val.

Solurile predominante pe teritoriul comunei sunt cele zonale, aparţinând tipurilor cernozomice, alături de care apar soluri cenuşii, soluri brune, podzolice, iar dintre cele azonale se întîlnesc solurile aluviale.
Datorită structurii solului, întregul judeţ Galaţi inclusiv zona analizată deţine cantităţi însemnate de roci utile şi materiale de construcţii: argile, luturi, nisipuri şi pietrişuri.

Stat functii 2019

Stat functii si salarizare 01.01.2019

Documente utile

Stiri si noutati


 • Publicatie casatorie
  20/10/2020
  Astazi 20.10.2020, a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-nului POPA FLORIN in virsta de 31 ani cu domiciliul in Comuna Fartanesti, Judetul Galati, si a d-rei/d-nei SOFRONEA GEORGIANA, in virsta de 23 ani, cu domiciliul in comuna Fartanesti, judetul Galati. Casatoria se incheie in 11 zile de la afisarea publicatiei. In conformitate cu prevederile art. 285 din Codul Civil ,orice persoana poate face opozitie la casatorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opozitia la casatorie se face numai in scris cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 11 zile de la data afisarii publicatiei. OFITER DE STARE CIVILA DELEGAT BUTUC IANA
 •  
 • Publicatie casatorie
  14/10/2020
  Astazi 14.10.2020, a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-nului RADU CATALIN in virsta de 35 ani cu domiciliul in Comuna Fartanesti, Judetul Galati, si a d-rei/d-nei STRUTA ANDREEA, in virsta de 26 ani, cu domiciliul in comuna Fartanesti, judetul Galati. Casatoria se incheie in 11 zile de la afisarea publicatiei. In conformitate cu prevederile art. 285 din Codul Civil ,orice persoana poate face opozitie la casatorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opozitia la casatorie se face numai in scris cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 11 zile de la data afisarii publicatiei. OFITER DE STARE CIVILA DELEGAT BUTUC IANA
 •  
 • Publicatie casatorie
  14/10/2020
  Astazi 14.10.2020, a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-nului ICHIM IONITA in virsta de 56 ani cu domiciliul in Comuna Fartanesti, Judetul Galati, si a d-rei/d-nei ANGHELUTA MARIA, in virsta de 58 ani, cu domiciliul in comuna Fartanesti, judetul Galati. Casatoria se incheie in 11 zile de la afisarea publicatiei. In conformitate cu prevederile art. 285 din Codul Civil ,orice persoana poate face opozitie la casatorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opozitia la casatorie se face numai in scris cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 11 zile de la data afisarii publicatiei. OFITER DE STARE CIVILA DELEGAT BUTUC IANA
 •  
 • Publicatie casatorie
  08/10/2020
  Astazi 08.10.2020, a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-nului HOR VAT MIHAI-REMUS in virsta de 24 ani cu domiciliul in Comuna Fartanesti, Judetul Galati, si a d-rei/d-nei ACATRINEI MARIANA-MANUELA, in virsta de 19 ani, cu domiciliul in comuna Tulucesti, Str. Feroviarilor, Nr, 8, judetul Galati. Casatoria se incheie in 11 zile de la afisarea publicatiei. In conformitate cu prevederile art. 285 din Codul Civil ,orice persoana poate face opozitie la casatorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opozitia la casatorie se face numai in scris cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 11 zile de la data afisarii publicatiei. OFITER DE STARE CIVILA DELEGAT BUTUC IANA
 •  
 • Publicatie casatorie
  08/10/2020
  Astazi 08.10.2020, a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-nului MITROFAN COSTICA in varsta de 50 ani cu domiciliul in Mun. Tecuci, str Ale. Complexului Nr. 1, Judetul Galati, si a d-rei/d-nei POPA MARIANA, in varsta de 48 ani, cu domiciliul in comuna Fartanesti, judetul Galati. Casatoria se incheie in 11 zile de la afisarea publicatiei. In conformitate cu prevederile art. 285 din Codul Civil ,orice persoana poate face opozitie la casatorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opozitia la casatorie se face numai in scris cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 11 zile de la data afisarii publicatiei. OFITER DE STARE CIVILA DELEGAT BUTUC IANA
 •  
 • Publicatie casatorie
  23/09/2020
  Astazi 23.09.2020, a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-nului MUNTEANU GEORGE in virsta de 35 ani cu domiciliul in Comuna Fartanesti, Judetul Galati, si a d-rei/d-nei CIOCRAC IONELA, in virsta de 29 ani, cu domiciliul in comuna Cuca, judetul Galati. Casatoria se incheie in 11 zile de la afisarea publicatiei. In conformitate cu prevederile art. 285 din Codul Civil ,orice persoana poate face opozitie la casatorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opozitia la casatorie se face numai in scris cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 11 zile de la data afisarii publicatiei. OFITER DE STARE CIVILA DELEGAT BUTUC IANA
 •  
 • Publicatie casatorie
  02/09/2020
  Astazi 02.09.2020, a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-nului NICOARA VASILE in virsta de 23 ani cu domiciliul in Comuna Fartanesti, Judetul Galati, si a d-rei/d-nei APOSTOL CRISTINA, in virsta de 18 ani, cu domiciliul in comuna Fartanesti, judetul Galati. Casatoria se incheie in 11 zile de la afisarea publicatiei. In conformitate cu prevederile art. 285 din Codul Civil ,orice persoana poate face opozitie la casatorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opozitia la casatorie se face numai in scris cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 11 zile de la data afisarii publicatiei. OFITER DE STARE CIVILA DELEGAT BUTUC IANA
 •  
 • Publicatie casatorie
  06/08/2020
  Astazi 06.08.2020, a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-nului GOGOASA ALEXANDRU-IONUT in virsta de 29 ani cu domiciliul in Comuna Fartanesti, Judetul Galati, si a d-rei/d-nei MINDRESCU GEORGIANA, in virsta de 25 ani, cu domiciliul in comuna Fartanesti, judetul Galati. Casatoria se incheie in 11 zile de la afisarea publicatiei. In conformitate cu prevederile art. 285 din Codul Civil ,orice persoana poate face opozitie la casatorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opozitia la casatorie se face numai in scris cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 11 zile de la data afisarii publicatiei. OFITER DE STARE CIVILA DELEGAT BUTUC IANA
 •  
 • Publicatie casatorie
  05/08/2020
  Astazi 05.08.2020, a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-nului BORDEIANU VIRGIL in virsta de 35 ani cu domiciliul in Comuna Fartanesti, Judetul Galati, si a d-rei/d-nei BELCIN OANA-MARIA, in virsta de 31 ani, cu domiciliul in comuna Balesti, Str. Cornestilor, Nr. 164, judetul Gorj. Casatoria se incheie in 11 zile de la afisarea publicatiei. In conformitate cu prevederile art. 285 din Codul Civil ,orice persoana poate face opozitie la casatorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opozitia la casatorie se face numai in scris cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 11 zile de la data afisarii publicatiei. OFITER DE STARE CIVILA DELEGAT BUTUC IANA
 •  
 • Publicatie casatorie
  09/07/2020
  Astazi 09.07.2020, a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-nului FELEA FANEL in virsta de 29 ani cu domiciliul in sat Moscu, Oras Tg. Bujor, JudetulGalati, si a d-rei/d-nei CRETU ADRIANA, in virsta de 34 ani, cu domiciliul in comuna Fartanesti, judetul Galati. Casatoria se incheie in 11 zile de la afisarea publicatiei. In conformitate cu prevederile art. 285 din Codul Civil ,orice persoana poate face opozitie la casatorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opozitia la casatorie se face numai in scris cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 11 zile de la data afisarii publicatiei.